Цени

Цени за основните дейности

“Учи с Мен”  езиково обучение/веднъж седмично

– Английски език по системата “Hippo and Friends”  – за деца от 2 до 5 години;

– Английски език по системата “English Ladder” – за деца над 5 години;

– Английски език по системата на Мария Монтесори – за деца над 3 години;

– Английски език за ученици по системата “Еnglish Ladder”

– Английски език за ученици по системата “Super Mind”

– Немски език по системата Hallo Anna – за деца над 3 години;

– Немски език за ученици по системата Hallo Anna

– Руски език по системата “Чудо – Мальiш”и по програмата на Института Пушкин за деца до 6 години

– Руски език за ученици по система “Чудо – Мальiш” и по програмата на Института Пушкин

– Курс по четене на български език “На игра, пиша и чета”

Цена на едно посещение – 20 лева.

Месечна такса (заплащане на четири посещения*) – 70лева

Всяка закупена месечна карта се активира в деня на първото посещение и е валидна 5 седмици.

Годишна такса (включва четири посещения на месец за осем месеца) – 0 лева.
Възможност за плащане на две равни вноски през м.Октомври и м.Февруари.

*Право на посещение не се губи при уведомяване два часа преди насрочения урок.

“Скачаща математика”

– Математика по системата “Jump Math”- за деца над 4 години;

– Математика по системата “Jump Math”- за 1-ви клас;

– Математика по системата “Jump Math”- за 2-ри клас;

– Математика по системата “Jump Math” – за 3-ти клас;

-Математика по системата “Jump Math” – за 4-ти клас.

Цена на едно посещение – 20лв.

Месечна такса (заплащане на четири посещения*) – 70лв

Всяка закупена месечна карта се активира в деня на първото посещение и е валидна 5 седмици.

Годишна такса (включва четири посещения на месец за осем месеца) – 530 лева.
Възможност за плащане на две равни вноски през м.Октомври и м.Февруари.

*Право на посещение не се губи при уведомяване два часа преди насрочения урок.

 

“Учи с Мен +” езиково обучение/два пъти седмично или език и математика

Включва осем занимания по избрания език или езици, като и език и математика

Месечна такса (заплащане на осем посещения*) – 120 лева

Годишна такса (включва осем посещения на месец за осем месеца) – 890 лева.

Възможност за плащане на две равни вноски през м.Октомври и м.Февруари.

*Право на посещение не се губи при уведомяване два часа преди насрочения урок.

Цена на учебник:

Цена на учебник “Hippo and friends” – 28 лв.

Цена на учебник и учебна тетрадка “English ladder” – 55 лв.

Цена на учебник и учебна тетрадка “Super mind” – 65 лв.

Цена на учебник “Hallo Anna” – 25 лв.

Учебните материали по системата Монтесори са безплатни.

Занималня за ученици 1-4 клас пълен пакет дейности 370лв. на месец при предплащане на съответния месец.

“Пей с мен”

-Английски музикален клас за мъници до 3 години

Цена на едно посещение -20лв.

Месечна такса (заплащане на четири посещения*) – 70лв.