СлЪнЧеВаТа СиСтЕмА в езикова школа „Учи с мен”

СлЪнЧеВаТа СиСтЕмА в езикова школа  „Учи с мен“

Вие, искате детето Ви да играе,

да се забавлява,

да твори, да учи

и да надгради постигнатото през учебната година!

Заповядайте при нас!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *