Руски език

Руски език за деца от 3 до 10 години

Преподаване на езика по системата на Държавния институт по руски език “А. С. Пушкин”, който провежда изпитните сесии за получаване на международен сертификат и по системата “Чудо – Мальiш” .

Учебният материал е разпределен по следните раздели: лексика, граматика, слушане, говорене, четене и писане.

За Русия – общи сведения, история, за Москва и други градове, традиции и начин на живот.

Децата посещават Руския културно-информационен център и Руския център към Столична библиотека, където гледат анимационни филми, като “Приказка за цар Салтан”, по стихове на А. С. Пушкин.

Занятията се провеждат от Николина Кирилова – носител на езика, преминала обучение по курсовете “Практическа методика на преподаване на руски език като чуждестранен”, “Обучение по руски език като чуждестранен в начален етап” и други към Държавния институт по руски език “А. С. Пушкин”.

Работи в проектите на Национално Движение Русофили по разширяване изучаването на руски език в детските градини и в начален етап на училището.

Ruski Ruski2 Руски1