Jump Math

Скачаща математика – JUMP Math за деца от 4 до 10 години

Иновативна методика за преподаване на математика – Jump Math, защото всички деца могат да бъдат успешни по математика. Всички деца учат с желание и ентусиазъм, имат активно отношение, задават въпроси и развиват мислене за решаване на проблеми.

Децата са уверени, като проявяват емоционална и групова интелигентност, като придобиват наглaси и умение за работа в екип, взаимно уважение и взаимопомощ.

Учене чрез емоция и разбиране на малки стъпки с големи резултати.

Математиката е за всички!

1 Мотивираност
+
2 Мислене
+
3 Разбиране
+
4 Инициативност
+
5 Сътрудничество

6 Отличен успех

Повече за JUMP Math (Junior Undiscovered Math Prodigies) може да научите тук: http://www.progresivno.org/jump-math/

Видео Jump Math в Учи с мен                                                   Jump Math с Учи с мен в театър София

Jump9                   study-with-me-baba-marta-034

Jump7      Jump2